< >

Lösningar

SMARTMES är en programsvit bestående av smarta modulära MES-lösningar för tillverkningsindustrin. SMARTMES är utvecklad av Production Software.

Varje modul i SMARTMES är avsedd för en specifik applikation i produktionsprocessen. Modulerna kan användas separat eller i kombination. Tillsammans bildar de ett komplett MES-system som uppfyller de viktigaste internationella normerna.

Gränssnittet bygger på SCADA och de funktioner som används mest är enkla att hitta och använda. En annan fördel med SMARTMES gränssnitt jämfört med många andra liknande produkter är att operatören kan sköta systemet även om han/hon bär arbetshandskar.

Tack vare att SMARTMES är en lagervara har modulerna ett lågt pris som gör det möjligt även för små och medelstora tillverkningsföretag att använda ett MES-system. SMARTMES kan även skräddarsys för företagets specifika behov.

SMARTMES® Produktion

SMARTMES innehåller ett antal olika moduler för automation på fabriksnivå. Modulerna kan användas separat för en specifik process, eller i kombination med varandra och kan även skräddarsys för företagets specifika behov. Samtliga moduler uppfyller kraven i ISA-95 och andra relevanta internationella standarder.

SMARTMES® Underhåll

SMARTMES innehåller flera olika komponenter som automatiserar utrustningens underhåll. Dessa underhållsmoduler är utvecklade för att underlätta arbetet på företagets serviceavdelning. SMARTMES kan förstås inte ersätta en kvalificerad servicetekniker, men gör jobbet lättare och effektivare.

SMARTMES® Kvalitet

SMARTMES innehåller moduler för högautomatiserad eller semiautomatiserad kvalitetsstyrning. Automatisk kvalitetsstyrning innebär att programvaran automatiskt samlar in och analyserar vissa värden från produktionslinjen enligt fördefinierade specifikationer. Semiautomatiserad kvalitetsstyrning innebär att programvaran vid vissa intervall uppmanar operatören att göra vissa mätningar och mata in värdena i SMARTMES. I båda fallen jämför programvaran resultaten med specifikationerna och larmar om avvikelser uppstår.

SMARTMES® Inventering

Ett viktigt mål med ett MES-system är att bli av med onödiga buffertlager. Vissa buffertlager behöver man dock ofta ha på fabriken, men storleken på dessa bör då vara datorstyrd.

SMARTMES innehåller moduler även för detta ändamål. Dessa moduler både övervakar och optimerar storleken på buffertlagren och kan övervaka vilket lager som helst. Faktum är att SMARTMES INVENTERING används med framgång inom en mängd olika branscher, dvs. inte bara inom tillverkningsindustrin.

Tjänster

PRODUCTION SOFTWARE erbjuder informations- och rådgivningstjänster som ger dig ett bra beslutsunderlag inför investeringar i ny programvara.

Inköpsrådgivning

Den här tjänsten är avsedd för de situationer där du behöver hjälp med att hitta en lämplig programvara för ett visst ändamål. Tjänstens innehåll och omfattning skräddarsys efter dina behov. Grundtjänsten innebär att vi sammanställer en kravspecifikation som du kan använda för att ta in offerter från programleverantörer. Vi erbjuder även en mer komplett tjänst där vi tar hand om hela processen, från att ta fram en kravspecifikation till att verifiera att den beställda lösningen uppfyller kraven, så att du kan vara säker på att du får vad du betalar för.

Fördelen med båda dessa tjänster är att du får ett tydligare och mer detaljerat underlag inför inköpet, vilket underlättar både för dig och för leverantören. Att ha ett exakt underlag när du begär in offerter, där alla viktiga funktioner hos program är definierade, gör att varken du eller leverantören behöver ödsla tid och pengar på onödigt arbete. Att ha en exakt kravspecifikation gör det också lättare att verifiera att leveransen överensstämmer med beställningen.

Productionsanalyse

Vi erbjuder analyser av företagets produktion och system, både på företagsnivå och på enskilda produktionsanläggningar. Syftet är att hitta de punkter som behöver förbättras och sådant som behöver ändras.

Efter analysen presenterar vi en handlingsplan som innehåller förslag på förbättringar av programvaror och maskiner på fabriksanläggningen, inklusive tidsplan, kostnader och vilka fördelar som kan uppnås.

Om oss

Våra specialområden

Vi erbjuder rådgivningstjänster och programvarulösningar till tillverkningsföretag med målet att förbättra deras IT-system. Våra program är specialutvecklade, skalbara och kan enkelt anpassas till behoven. Vi kan därför erbjuda professionella MES-system även till små och medelstora företag.

Vi har även kunder inom andra områden, bl.a. logistikföretag och olika typer av tjänsteföretag, men oavsett vilken bransch kunden är verksam inom är våra tjänster inriktade mot produktion och ökad effektivitet.

OVåra kunder finns i första hand i de nordiska länderna och Baltikum, men genom våra partners har vi distribuerat våra programvaror även till andra områden.

Nätverk

Vi anser att man varken kan eller bör göra allting själv och att nätverkande är en viktig aktivitet för alla högteknologiska företag.

Vi har ett mycket nära samarbete med följande nätverk: R&D Network Lahti, Langaton Lahti och Lahti Mechatronics Network

Organisationer

Företag

Kontakt

Här finns vi

Production Softwares huvudkontor ligger i Lahti Science Park:

Production Software
Lahti Science Park
Niemenkatu 73
15140 Lahti, FINLAND

Telefon och e-post

Du når oss på tel:
+358-40-581 1333
och på e-post:
info@productionsoftware.fi

eller
förnamn.efternamn(at)productionsoftware.fi

Kontakta oss

If you have any question about our company, don't hesitage to ask us via this form